Galin Iliev

Software Architecture & Development

Заключение

Новите възможности на езика C# и LINQ повишават значително продуктивността на разработчиците на софтуер. Както с всеки мощен инструмен и към тези трябва да се подходи внимателно и обмислено, за да може като краен резултат да се получи функционален ( и функциониращ ), бърз, лесен за промяна и разширение продукт. Последното е в ръцете на разработчиците!

Content